Den Země na naší škole

Zaslal petrlukas 17. dubna. 2019

V letošním školním roce se Den Země potkal s Velikonocemi. A tak jsme ve středu 17.4.2019 před velikonočními prázdninami oslavili příchod jara i tradiční Den Země. Třídy 1., 3. a 4.A tento den oslavily ve škole v přírodě v Březové. Ostatní třídy školy se zapojily do oslav dle připraveného programu. Žáci 7. a 8. třídy se zúčastnili exkurze do SOU Charbulova v Brně, aby se seznámili s možnostmi jejich budoucí profesní orientace. V průběhu exkurze si také vyrobili předměty s jarní tématikou. Pro žáky 2., 4.B, 5. a 6. třídy byla připravena ve spolupráci s ŠLP Křtiny cesta lesem, na níž žáci na stanovištích plnili různé úkoly. Letos byly úkoly zaměřeny jak na les, tak i na vodní prostředí. Žáci určovali podle obrázků vodní živočichy, lovili umělé rybičky a skládali puzzle lesních stromů.Prokazovali také znalosti o koloběhu vody v přírodě a fotosyntéze rostlin. Celou trasu procházely věkově různorodé skupiny , kde si žáci navzájem pomáhali s plněním jednotlivých úkolů. Cestu lesem si prošly i děti mateřské školy. Z rána foukal studený vítr, ale během dne se oteplovalo a celou krajinu ozařovalo jarní sluníčko. Žáci tak odcházeli s pocitem vydařeného netradičního vyučování a příjemně prožitého dopoledne.

Fotografie z cesty lesem můžete vidět ve fotografii.