Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > 6. ročník Žákovské ekologické konference ve Křtinách

6. ročník Žákovské ekologické konference ve Křtinách

Zaslal petrlukas 20. června. 2019

Ve čtvrtek 20. 6. 2019 se konal již šestý ročník Žákovské ekokonference, kterou pořádá naše škola v rámci regionálního sdružení škol Cirsium a škol, které jsou členy Klubu ekologické výchovy. Letos bylo přihlášeno 8 konferenčních příspěvků ze 6 škol (ZŠ a MŠ Křtiny, ZŠ a MŠ Lipovec, ZŠ Jedovnice, ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy, ZŠ TGM Blansko, ZŠ Zbraslav). Žáci prezentovali své projekty a činnost školy v oblasti environmentální výchovy. Naši školu zastupovaly dvě práce, a to prezentace žáka 5. třídy Ondřeje Rady "Nezrealizované projekty železničních tratí do Moravského krasu" a  projekt žáků 7. třídy Lukáše Bayera, Jakuba Haluzy, Marka Moučky a Adama Špatinky "Třídíme pro lepší svět". Součástí programu byla také přednáška "Užitečná geografie" hosta konference  doc. PaedDr. Eduarda Hofmanna CSc. z Pedagogické fakulty MU Brno, která žákům přiblížila problematiku posuzování projektů výstavby z hlediska udržitelného rozvoje. Všichni účastníci konference ukázali, jaká zajímavá témata řeší a jak dobře dokážou své nejen školní vědomosti a dovednosti prezentovat před veřejností. Naše poděkování patří sponzorům akce ŠLP Masarykův les a MAS Moravský kras z.s.

Fotografie z konference můžete vidět ve fotogalerii.