Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Valná hromada Spolku rodičů a přátel školy

Valná hromada Spolku rodičů a přátel školy

Zaslal petrlukas 17. dubna. 2017

Předseda Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny svolává na úterý 25.4.2017 na 16.00 hodin do sborovny školy Valnou hromadu Spolku. 

Program:

  1. Výroční zpráva o hospodaření Spolku za rok 2016 a roční účetní závěrka hospodaření
  2. Vyjádření revizní skupiny k hospodaření Spolku za rok 2016
  3. Informace o provedení inventarizace hospodářských prostředků za rok 2016
  4. Plán činnosti Spolku na kalendářní rok 2017
  5. Rozpočet Spolku na kalendářní rok 2017
  6. Různé, diskuse, závěr
Účast všech členů spolku je žádoucí. 
                                                 RNDr. Petr Lukáš, předseda Rady Spolku