Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Poděkování za sběr kaštanů

Poděkování za sběr kaštanů

Zaslal petrlukas 18. října. 2017

V termínu 9. 10. - 16. 10. 2017 probíhal na naší škole sběr kaštanů. Celkem se podařilo posbírat 570 kg kaštanů. Je to díky mrazivému jarnímu počasí, kdy pomrzlo mnoho květů a kaštany se neurodily, méně než v loňském roce. O to víc si všichni sběrači zaslouží poděkování. Děkuji všem dětem, žákům, rodičům, prarodičům a našim pedagogům, kteří se do sběru zapojili.. Nejlépe se v této dílčí sběrové soutěži umístila 1. třída (průměr 7,7 kg na žáka, zapojilo se 87,5 % žáků), na druhém místě se umístila shodně 3. B třída (průměr 4,2 kg na žáka, zapojilo se 25 % žáků) a 4. třída (průměr 3,1 kg na žáka, zapojilo se 40 % žáků), na třetím místě skončila 5. třída (průměr 3,0 kg na žáka, zapojilo se 33,3 % žáků). Výsledky se započítávají do celoroční školní soutěže mezi třídami včetně tříd mateřské školy. Finanční prostředky získané sběrem kaštanů jsou příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny a budou využity v souladu s cíli spolku. Další plánovanou sběrovou akcí je sběr papíru v termínu 6.11. - 13.11. 2017.