Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Informace pro zájemce o školní družinu ve školním roce 2020 - 21

Informace pro zájemce o školní družinu ve školním roce 2020 - 21

Zaslal petrlukas 20. května. 2020

Ve školním roce 2020 -21 budou v provozu 3 oddělení školní družiny o celkové kapacitě 75 žáků. Žáci budou přijímáni v souladu s "Vnitřním řádem školní družiny ZŠ a MŠ Křtiny" až do naplnění kapacity (přednost mají mladší žáci). Prosíme rodiče žáků, aby nejpozději do 10.6.2020 dodali škole žádost o přijetí do školní družiny (formulář je uveřejněn níže). Žádost mohou rodiče poslat po žácích, kteří půjdou 25.5.2020 do školy (žák ji odevzdá třídní učitelce) nebo ji mohou poslat mailem na adresu vedoucí školní družiny martina.zedkova@zskrtiny.cz nebo poštou na adresu školy. Zápisní lístek s údaji o docházce bude rozdán přijatým žákům, kde rodiče vyplní příslušné údaje a po vyplnění předají vedoucí školní družiny před nástupem do ŠD. Prosíme rovněž rodiče budoucích prvňáčků, kteří ještě nedodali žádost o přijetí do školní družiny, aby tak učinili.

Žádost o přijetí do ŠD