Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Doplňovací volby do školské rady

Doplňovací volby do školské rady

Zaslal petrlukas 28. října. 2021

Ředitel ZŠ a MŠ Křtiny v souladu s § 167 odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje doplňovací volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků na pondělí 15.11.2021 od 13.00 - 17.00 hodin. Volby proběhnou v místnosti ekonomky školy. Volby se uskutečňují vzhledem k naplnění ustanovení  § 167,, odst. 9, písm. f školského zákona, kdy jednomu ze zákonných zástupců žáků skončila funkce člena školské rady dnem, kdy přestalo jeho dítě být žákem naší školy (bydliště Křtiny).
Hlasovací lístky budou připraveny v místě volební místnosti. Zákonní zástupci žáků obdrží počet hlasovacích lístků dle počtu dětí v základní škole. Na každém hlasovacím lístku může být zakroužkován pouze jeden z kandidátů do školské rady (při více zakroužkovaných kandidátů je hlasovací lístek neplatný).
Funkční období člena školské rady zvoleného v doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách, tedy v listopadu 2022. Samozřejmě může kandidovat opakovaně v listopadu 2022 na další řádné tříleté období.

Kandidáti do školské rady do doplňovacích voleb:

Jméno a příjmení                        Bydliště                       Děti ve škole

  1. Kristýna Vandasová              Křtiny                          3., 6. a 9. třída
  2. Iva Musilová                          Křtiny                          1. třída
  3. Martin Vojáček                      Křtiny                           2. třída