Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Valná hromada Spolku rodičů a přátel školy

Valná hromada Spolku rodičů a přátel školy

Zaslal petrlukas 20. března. 2023

Předseda Rady Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny svolává Valnou hromadu Spolku, která se koná ve čtvrtek 23. 3. 2023 v 16.00 hodin ve sborovně školy.

Program:

  1. Výroční zpráva o hospodaření Spolku za rok 2022 a roční účetní závěrka hospodaření
  2. Vyjádření revizní skupiny k hospodaření Spolku za rok 2022
  3. Informace o provedení inventarizace hospodářských prostředků Spolku k 31. 12. 2022
  4. Plán činnosti Spolku na kalendářní rok 2023
  5. Rozpočet Spolku na kalendářní rok 2023
  6. Různé, diskuze
  7. Závěr

 

Účast členů spolku žádoucí.

                                                                   RNDr. Petr Lukáš, předseda Rady Spolku