Den předškoláka 2023

Zaslal petrlukas 13. ledna. 2023

V pátek 13.1.2023 jsme přivítali ve škole budoucí žáky 1. třídy. Některé děti doprovázeli rodiče nebo prarodiče, jiné přišly za doprovodu paní učitelky mateřské školy. Paní učitelky 1.stupně ZŠ Mgr. Ivana Dostálová s asistentkou Dagmar Bajerovou a Mgr. Dagmar Drahovzalová, budoucí učitelka prvňáčků, pro ně připravily pestrý program. Děti se spolu se žáky 1. třídy společně učily, za doprovodu pracovnic školního poradenského pracoviště Mgr. Olgy Teremové a PhDr. Anety Orálkové si prohlédly školu a ve školní tělocvičně absolvovaly zábavné sportovní hry, kde je doprovázeli žáci 8. třídy, kteří v novém školním roce budou jejich pomocníci v projektu "Můj nový kamarád". Pro rodiče, kteří doprovázeli své děti, byla zorganizována beseda s vedením školy a členy školního poradenského pracoviště. Zde se dozvěděli informace o provozu školy, o školní docházce, o předškoláckých skupinkách a mohli se zeptat na vše, co je kolem budoucí školní docházky jejich dětí zajímá.  Věřím, že Den předškoláka splnil očekávání všech zúčastněných a děti se seznámily se školním prostředím, které pro ně při nástupu do první třídy již nebude neznámým. 

Fotografie ze Dne předškoláka můžete vidět ve fotogaleri