Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Testování žáků 8.11. a 15.11. 2021

Testování žáků 8.11. a 15.11. 2021

Zaslal petrlukas 3. listopadu. 2021

Testování žáků proběhne v pondělí 8.11. a 15. 11. 2021 od 7.35 hodin ve školní jídelně a v kmenových třídách žáků. Nástup žáků by měl být do školy do 7.45 hodin, aby mohlo proběhnout testování včetně vyhodnocení testu (15 minut) a mohlo začít vyučování v 8.00 hodin. Testování žáků 4. - 9. třídy proběhne v kmenových třídách. Testování žáků 1. - 3. třídy proběhne ve školní jídelně, u něho mohou asistovat rodiče či rodičem pověřená osoba.. Žáci navštěvující ranní družinu budou otestování při příchodu do družiny. Po vyhodnocení testu, pokud je výsledek negativní, odchází dítě do třídy. Pokud bude výsledek pozitivní, obdrží žák od školy potvrzení o pozitivitě, rodič je vyzván k vyzvednutí žáka ze školy a je povinen tuto skutečnost nahlásit praktickému ošetřujícímu lékaři žáka.

Kdo se nemusí testovat:

a) nemusí se testovat žáci, kteří předloží negativní výsledek PCR testu (platnost 3 dny) nebo negativní výsledek POC antigenního testu (platnost 24 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19.
b) testovat se nemusí také žáci, kteří onemocnění COVID-19 již prodělali a neuplynulo více než 180 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).
c) nemusí se testovat žáci, kteří mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní,

Děti v mateřské škole se netestují.

 Informační materiály MŠMT a Mzd

Informace MŠMT.pdf

Mimořádné opatření Mzd ze dne 27.10.2021.pdf

Změna mimořádného opatření k 1.11.2021.pdf