Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Keramické dílničky "Tvoření pro radost"

Keramické dílničky "Tvoření pro radost"

Zaslal petrlukas 9. dubna. 2024

Pokud se chcete na chvíli zastavit, užít si se svými dětmi pohodu při společné aktivitě a navíc si společně vyrobit drobný keramický dárek a navodit si předprázdninovou atmosféru, tak právě pro vás pořádáme  ,, Keramické dílničky“, které se budou konat ve středu 15.5.2024. první skupinka od 15.00 do 16.00 hodin, druhá skupinka od 16.00 do 17.00 hodin  (výroba z hlíny) a následně ve středu  29.5.2024, opět ve dvou skupinkách, kdy se budou vypálené výrobky glazovat. Pokud máte zájem se dílniček zúčastnit, můžete se přihlásit jednou z následujících možností:

1.   Rodiče dětí z mateřské školy se nahlásí v mateřské škole vedoucí učitelce  Miroslavě Gregorové

2.   Rodiče žáků vyplní návratku, kterou donesou žáci 1. stupně ZŠ domů ze školy, a vyplněnou ji žáci předají třídní učitelce.

3.   Rodiče žáků 1. i 2. stupně ZŠ se mohou také přihlásit  u vedoucí školní družiny  Martiny Zedkové emailem na drese martina.zedkova@zskrtiny.cz 

Vstupné na keramické dílničky je 100,- Kč za dítě a bude sloužit na úhradu materiálu. Na setkání se těší vedoucí dílniček Martina Zedková, Miroslava Gregorová, Jana Krejčí

 Uzávěrka přihlášek je pátek 10.5.2024

_________________________________ odstřihnout________________________

 

Jméno a příjmení.........................................................................., + rodič (prarodič) žáka z............třídy

Skupinka od 15.00 do 16.00 hodin                                    Skupinka od 16.00 do 17.00 hodin