Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Provoz školy od 12.4.2021 a testování dětí a žáků

Provoz školy od 12.4.2021 a testování dětí a žáků

Zaslal petrlukas 8. dubna. 2021

Dle aktuálního nařízení Vlády ČR dochází od 12. 4. 2021 k úpravě předškolního vzdělávání dětí v MŠ a výuky na 1. stupni ZŠ včetně testování dětí a žáků.

Mateřská škola

Předškolní vzdělávání v mateřské škole bude probíhat od 12.4.2020 prezenčně pouze pro děti předškolního věku, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Děti nemusí mít po dobu pobytu v mateřské škole roušku. Musí se však podrobit testování, které bude probíhat každé pondělí a čtvrtek od 6.30 - 7,45 hodin v jídelně mateřské školy (příchod  hlavním vchodem do budovy školy). U testování je možná asistence rodiče či rodičem pověřená osoba. Po vyhodnocení testu (15 minut), pokud bude test negativní, odvede zákonný zástupce dítěte dítě do třídy mateřské školy.. Pokud bude výsledek pozitivní, obdrží zákonný zástupce od školy potvrzení o pozitivitě, odchází s dítětem domů a je povinen tuto skutečnost nahlásit praktickému ošetřujícímu lékaři dítěte.
Pokud se dítě prezenční výuky nezúčastní, je zákonný zástupce dítěte povinen dítě řádně omluvit.
Obědy - budou automaticky přihlášené všechny děti s povinným předškolním vzděláváním. Pokud se dítě vzdělávání neúčastní, je nutné u vedoucí školního stravování J. Kretzové obědy odhlásit (tel. 516 439 139).

Základní škola ¨1. stupeň ZŠ - organizace výuky

Týden od 12.4. - 16.4. 2021 - prezenční výuka  1., 2. A a 2. B třída, distanční výuka 3., 4. a 5. třída
Týden od 19. 4. - 23. 4. 2021 - prezenční výuka 3., 4. a 5. třída, distanční výuka 1., 2. A a 2. B třída

Tato rotace bude probíhat i v následujících týdnech až do odvolání.
Žáci mají po celou dobu pobytu ve škole zdravotnickou roušku (ne látkovou domácí výroby). Doporučujeme dát na den 2 roušky, které raději označte např, iniciály jména žáka.

Testování - bude probíhat každé pondělí a čtvrtek od 7.35 hodin ve školní jídelně . Nástup žáků by měl být do školy do 7.45 hodin, aby mohlo proběhnout testování včetně vyhodnocení testu (15 minut) a mohlo začít vyučování v 8.00 hodin. U testování žáků 1. - 3. třídy mohou asistovat rodiče či rodičem pověřená osoba.. Po vyhodnocení testu, pokud je výsledek negativní, odchází dítě do třídy. Pokud bude výsledek pozitivní, obdrží žák od školy potvrzení o pozitivitě, rodič je vyzván k vyzvednutí žáka ze školy a je povinen tuto skutečnost nahlásit praktickému ošetřujícímu lékaři žáka.

Obědy - pro žáky v prezenční výuce budou obědy centrálně přihlášeny. Pokud se žák prezenční výuky nezúčastní, je nutné obědy přes internet odhlásit nejpozději jeden pracovní den předem do 7,30 hodin (výjimečně telefonem ráno do 7,.30 hodin - tel. 516 439 139 u vedoucí stravování J. Kretzové). Pro žáky v distančním vzdělávání - nutné nahlásit vedoucí stravování zájem o odběr obědů do jídlonosiče (odběr v době 11.15 - 11.40 hodin).

Školní družina -  bude organizována pro žáky v prezenční výuce. Vzhledem k organizaci testování bude ranní družina probíhat až od úterý 13. 4. 2021..Organizace  skupin školní družiny bude provedena tak, aby se nemísili žáci různých tříd..

Kdo se nemusí testovat:

a) nemusí se testovat děti, které předloží negativní výsledek PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19.
b) testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Informační materiály pro děti, žáky a jejich rodiče z MŠMT

Manuál k provozu škol.pdf

Manuál k testování.pdf

Testování žáků.pdf

Ochrana dýchacích cest.pdf

Opatření - přijímací zkoušky na SŠ.pdf

Návrat dětí do MŠ - pedagogická část.pdf

Návrat žáků - pedagogická část.pdf

Instruktážní video MŠMT k testování žáků naleznete na odkazu: 

 http://www.pedagogicke.info/2020/09/msmt-instruktaz-pro-skoly-k-testovani.html

Podrobnější informace k testování, včetně instruktážních videí k odběru najdete také na: https://testovani.edu.cz/