Tvoření pro radost

Zaslal petrlukas 17. května. 2018

Po velmi pozitivním ohlasu na "Keramické dílničky", které proběhly v předvánočním obobí, jsme se rozhodli zorganizovat keramické dílničky i v jarním období s názvem "Tvoření pro radost". Cílem bylo poskytnout rodinám našich dětí a žáků možnost užít si atmosféru společného tvoření. V úterý 15.5.2018 v 16.00 - 17.30 hodin proběhla první část těchto dílniček, které se zúčastnilo 36 dětí a 22 dospělých. Díky organizátorům z řad pedagogů školní družiny a mateřské školy se podařilo připravit ve školní jídelně vyhovující pracovní prostředí a všichni, kdo přišli, si mohli vyzkoušet práci s hlínou a vytvořit si dle vlastní fantazie keramické výtvory. O tom, že se jim to povedlo, svědčí i fotografie z dílniček. Účastníci, kteří mají zájem si svůj vypálený výrobek ještě naglazovat, se sejdou na druhé části dílniček, která proběhne ve čtvrtek 31.5.2018 opět v 16.00 - 17.30 hodin.

Fotografie z dílniček můžete vidět ve fotogalerii.

Fotografie z 2. části dílniček - glazování můžete vidět zde.