Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Informace ze zápisu dětí do 1. třídy

Informace ze zápisu dětí do 1. třídy

Zaslal petrlukas 5. dubna. 2019

Zápis dětí do první třídy naší školy pro školní rok 2019 - 2020 proběhl ve středu 3. 4. 2019. K zápisu se dostavilo celkem 37 dětí, z toho 32 dětí bylo přijato. Pro tento počet dětí počítáme s otevřením dvou prvních tříd. Pokud nastoupí 28 a méně dětí, bude otevřena pouze jedna třída. Proto prosíme rodiče, kteří byli s dítětem u zápisu ve více školách a rozhodli o nástupu svého dítěte do 1. třídy v jiné škole, aby nás o této skutečnosti neprodleně informovali, nejpozději do 30. dubna 2019. Děkujeme za důvěru a spolupráci.

Při zápisu paním učitelkám pomáhali žáci 8. třídy, kteří budou v novém školním roce garantem projektu "Můj nový kamarád", na něž se budou moci budoucí prvňáci obracet se svými školními starostmi. Na jednotlivá stanoviště doprovázely děti paní učitelky a spolu plnily zajímavé úkoly. Pokud někdo na zápis do 1. třídy z rodičů zapomněl, je možné si nejpozději do 30.dubna 2019 domluvit s ředitelem školy náhradní termín.

Seznam rozhodnutí ředitele školy o přijetí

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí budou předána zákonným zástupcům dětí v pondělí 29.4..2019 v 16.00 hodin na začátku besedy se školní speciální pedagožkou na téma "Jak společně s dětmi zvládnout nástup do školy".

Pozvánka na besedu

Fotografie ze zápisu můžete vidět ve fotogalerii.