Sběr starého papíru

Zaslal petrlukas 27. října. 2016

V roce 2016 připravujeme poslední sběr papíru.  Sběr bude probíhat od pondělí 7. 11. 2016 do pondělí 14. 11. 2016 včetně. Sběr bude probíhat vždy od 7.15 do 7.55 hodin v místě hospodářského vchodu do budovy školy. Sbírat budeme opět tříděný papír, tedy budeme zvlášť vybírat noviny, časopisy, kancelářský papír a zvlášť směsný papír s kartonem. Budeme rádi, pokud nám v třídění opět vyjdete vstříc. Sběr se bude započítávat do celoroční školní soutěže mezi třídami. Výtěžek ze sběru bude příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny a bude využit v souladu s cíli tohoto spolku. Děkujeme předem rodičovské veřejnosti za spolupráci. Další sběry proběhnou v jarních měsících roku 2017, a to v termínech 20. 3. - 27. 3. 2017 a 9. 5. - 15. 5. 2017