Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Den páťáka pro žáky 5. tříd a jejich rodiče ze spádové oblasti

Den páťáka pro žáky 5. tříd a jejich rodiče ze spádové oblasti

Zaslal petrlukas 11. února. 2022

Den páťáka se koná v pondělí 28.2.2022 ve školní jídelně naší školy od 16.00 do 17.30 hodin. V tuto dobu zveme do školy žáky 5.ročníku i jejich rodiče z okolních obcí, aby si prohlédli její prostory, seznámili se s atmosférou školy a mohli se tak rozhodnout, zda po ukončení 1.stupně ZŠ svěří své dítě právě nám.  Rodiče žáků mohou využít návštěvy k zodpovězení dotazů o vzdělávání žáků a provozu školy při besedě s vedením školy.

Pozvánku s průvodním dopisem přikládám zde:

Pozvánka.pdf

Dopis rodičům.pdf