Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Provoz školy od 30. 11. 2020

Provoz školy od 30. 11. 2020

Zaslal petrlukas 22. listopadu. 2020

Od pondělí 30. 11. 2020 je povinná prezenční výuka pro všechny ročníky 1.stupně ZŠ a pro 9. ročník. Ostatní třídy 2.stupně ZŠ začíná rotační (střídavá) prezenční výuka po celých týdnech až do odvolání.

V týdnu od 30. 11. do 4. 12 2020 se budou ve škole prezenčně vzdělávat třídy 7.A, 7.B a 8.třída. Třídy 6. A, a 6.B se budou povinně vzdělávat doma distančním způsobem s využitím prostředí Google učebna (přístup je z webových stránek školy).

V týdnu od 7. 12. do  11. 12. 2020 se budou ve škole prezenčně vzdělávat třídy 6. A  a 6. B. Třídy 7.A, 7.B a 8.třída se budou vzdělávat doma distančním způsobem výuky s využitím prostředí Google učebna (přístup je z webových stránek školy).

V týdnu od 14. 12. do 18. 12 2020 se budou ve škole opět prezenčně vzdělávat třídy 7.A, 7.B a 8 třída. Třídy 6.A, a 6.B se budou povinně vzdělávat doma distančním způsobem s využitím prostředí Google učebna (přístup je z webových stránek školy).

Na dny 21. 12. a 22. 12. 2020 vyhlašuji pro žáky volno ředitele školy, během nichž nebude probíhat ani distanční výuka. Od  23.12. 2020 do 3.1.2021 jsou vánoční prázdniny. Do školy se žáci vrací v pondělí 4.1.2021. O způsobu výuky od tohoto data budeme veřejnost včas informovat v návaznosti na informace z MŠMT.

Obědy budou  od 30. 11. 2020  všem žákům, kteří se budou prezenčně vzdělávat ve škole, automaticky přihlášeny, a to oběd č. 1. Pokud některý žák nebude oběd požadovat, nebo bude chtít provést volbu obědu č. 2, musí si samostatně tuto změnu provést v objednávkovém systému. Žáci, kteří se budou vzdělávat distančně doma, a budou mít zájem o oběd, musí si  ho samostatně v objednávkovém systému zvolit. Těmto žákům bude oběd vydáván do jídlonosičů v době 11.15 - 11.40 hodin, aby nedocházelo ke kontaktům se stravovanými osobami ve školní jídelně.

Od 30.11. 2020 bude v provozu i 3. oddělení školní družiny.

Informace z MŠMT:  Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11..2020