Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Protiepidemická opatření ve škole od 21.2.2022

Protiepidemická opatření ve škole od 21.2.2022

Zaslal petrlukas 19. února. 2022

Od 19. 2. 2022 0dochází ke změnám v protiepidemických opatřeních, která se týkají provozu školy:

  • bylo ukončeno plošné antigenní testování, tedy žáci se již nebudou ve škole testovat 
  • rodiče již nemusí škole hlásit pozitivní výsledky PCR testů svých dětí,
  • není třeba škole posílat výsledky PCR testů, potvrzení o prodělané nemoci atd.,
  • škola již nehlásí KHS nakažené děti, ruší se karanténa rizikových kontaktů
  • Z protiepidemických opatření ve škole zůstává jen nošení roušek a respirátorů ve společných prostorách školy.

Nadále platí, že žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy či školského zařízení.  
• V případě, že žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola či školské zařízení vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy a školského zařízení takového žáka oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby (podle § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.), 
• škola nebo školské zařízení pak bude kontaktovat zákonné zástupce, aby si žáka vyzvedli a odvedli domů, popřípadě aby s jejich souhlasem opustil školu samostatně. Jedná se tedy o běžný postup v situacích, kdy žák vykazuje příznaky akutního infekčního onemocnění. 
Do doby vyzvednutí či opuštění školy musí být tento žák izolován od ostatních žáků.