Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Vyhlášení soutěží ke Dni Křtin pro děti a žáky ZŠ a MŠ Křtiny

Vyhlášení soutěží ke Dni Křtin pro děti a žáky ZŠ a MŠ Křtiny

Zaslal petrlukas 23. června. 2021

Základní škola a Mateřská škola Křtiny vyhlašuje pro děti a žáky ZŠ a MŠ Křtiny soutěže ke Dni Křtin.

Téma soutěží je společné: "Křtiny literární"

1. Výtvarná soutěž (technika libovolná, velikost  díla A3, A4)  - soutěž jednotlivců

Kategorie: děti MŠ,- ilustrace pohádky, kterou si děti v mateřské škole společně ve třídě přečtou

Kategorie: žáci 1. - 3. třídy - ilustrace k pohádkové knížce autora Slavomíra Szabó "Dobrodružství šneka Krasíka

Kategorie: žáci 4. - 5. třídy - ilustrace k pohádkové knížce autora Slavomíra Szabó "Dobrodružství šneka Krasíka

Kategorie: žáci 2. stupně ZŠ - obrázek motivovaný Křtinami (budova, krajina, ...), který by mohl sloužit jako ilustrace obrázkové knihy o Křtinách  

2. Literární soutěž - soutěž jednotlivců

Kategorie: žáci 4. - 5. třídy - literární útvar libovolný (báseň, povídka, pohádka, ...), který se odehrává ve Křtinách 

Kategorie:: žáci 2. stupně ZŠ -  literární útvar libovolný (báseň, povídka, pohádka, ...), který se odehrává ve Křtinách 

Uzávěrka soutěží je v pondělí 13.9.2021. Práce dětí MŠ se odevzdávají učitelkám MŠ, práce žáků 1. stupně ZŠ se odevzdávají třídním učitelkám, žáci 2. stupně ZŠ odevzdávají práce vyučující českého jazyka (literární soutěž), vyučující učitelce výtvarné výchovy (výtvarná soutěž). Vyhlášení soutěží bude provedeno v rámci Dne Křtin v sobotu 18.9.2021 v 10.00 hodin na náměstí Křtin. Jeho součástí bude i kulturní vystoupení našich dětí.