Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Otevření školy pro žáky 1. stupně ZŠ

Otevření školy pro žáky 1. stupně ZŠ

Zaslal petrlukas 11. května. 2020

V souvislosti s vyhlášením vlády ČR dochází od 25. 5. 2020 k otevření naší školy pro žáky 1.stupně ZŠ. V následujícím dokumentu "Provoz školy - 1. stupeň ZŠ" zveřejňuji informace o způsobech předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků., o provozní době školy, provozu školy a hygienických opatřeních, o stravování žáků, o organizaci vzdělávacích aktivit a hodnocení žáků. 

Zákonní zástupci žáků 1. stupně ZŠ již byli o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit informováni prostřednictvím třídních učitelů. Je třeba, aby rodiče žáků nejpozději do 18.5.2020 dali třídní učitelce informaci, kteří žáci se vzdělávacích aktivit zúčastní. Při příchodu do školy dne 25.5.2020 žáci odevzdají čestné prohlášení (ke stažení níže). Bez čestného prohlášení nebude žákům umožněno se vzdělávacích aktivit zúčastnit.

Provoz školy - 1. stupeň ZŠ

Čestné prohlášení