Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Předvánoční keramické dílničky

Předvánoční keramické dílničky

Zaslal petrlukas 8. října. 2019

Pokud se chcete na chvíli zastavit a užít si se svými dětmi pohodu při společné aktivitě a navíc si společně vyrobit drobný keramický dárek a navodit si vánoční atmosféru, tak právě pro vás pořádáme předvánoční "Keramické dílničky", které se budou konat ve středu 6. 11. 2019 v 15.00 – 17.00 hodin (výroba z hlíny) a následně v úterý 19. 11. 2019 v 15.00 - 17.00 hodin, kdy se budou vypálené výrobky glazovat. Pokud máte zájem se dílniček zúčastnit, můžete se přihlásit jednou z následujících možností:

  1. Rodiče dětí z mateřské školy se nahlásí v mateřské škole vedoucí učitelce  Bc. Miroslavě Gregorové
  2. Rodiče žáků vyplní návratku, kterou donesou žáci 1. stupně ZŠ domů ze školy, a vyplněnou ji žáci předají třídní učitelce.
  3. Rodiče žáků se mohou také přihlásit  u vedoucí školní družiny Bc. Martiny Zedkové emailem na adrese martina.zedkova@zskrtiny.cz 

Vstupné na keramické dílničky je dobrovolné a bude sloužit na úhradu materiálu. Na setkání se těší vedoucí dílniček Martina Zedková, Miroslava Gregorová, Jana Mikulášková.

Uzávěrka přihlášek je čtvrtek 31. 10. 2019

Zapsala Bc. Martina Zedková

­_______________________________________odstřihnout_____________________________________

 

Jméno a příjmení žáka................................................................................, ze..............třídy + rodič (prarodič) 

Zúčastním se (vyznačte křížkem):

  pouze první dílničky 6. 11. 2019

  obou dílniček (6. 11. a 19. 11. 2019)

                                                                                                      …..........................................................

                                                                                                                           podpis