Den předškoláka

Zaslal petrlukas 17. ledna. 2020

V pátek 17.1.2020 jsme přivítali ve škole budoucí žáky 1. třídy. Některé děti doprovázeli rodiče, jiné přišly za doprovodu paní učitelky mateřské školy. Paní učitelky 1. stupně ZŠ Mgr. Zdeňka Kučerová, Mgr Ivana Majerová a Mgr. Monika Kellerová pro ně připravily pestrý program. Děti se spolu se žáky 1. třídy společně učily, prohlédly si školu a ve školní tělocvičně absolvovaly zábavné sportovní hry. Během celé akce je doprovázeli žáci 8. třídy, kteří v novém školním roce budou jejich pomocníci v projektu "Můj nový kamarád". Pro rodiče, kteří doprovázeli své děti, byla zorganizována beseda s vedením školy a s vedoucí školního poradenského pracoviště. Zde se dozvěděli informace o provozu školy, o školní docházce, o předškoláckých skupinkách a mohli se zeptat na vše, co je kolem budoucí školní docházky jejich dětí zajímá.  Věřím, že Den předškoláka splnil očekávání všech zúčastněných a děti se seznámily se školním prostředím, které pro ně při nástupu do první třídy již nebude neznámým. 

Fotografie ze Dne předškoláka můžete vidět ve fotogalerii.