Den první pomoci

Zaslal petrlukas 2. července. 2016

Dne 28. 6. 2016 proběhl na naší škole Den první pomoci. žáci 8. ročníku, kteří se  během školního roku v hodinách přírodopisu učili o lidském těle a získávali dovednosti při poskytování první pomoci, předávali tyto získané poznatky svým mladším spolužákům na stanovištích, improvizovaných místech poskytování předlékařské první pomoci. Zde se žáci dozvěděli a také prakticky vyzkoušeli, jak postupovat při volání Rychlé zdravotnické pomoci, jak ošetřit popálení a opaření, jak postupovat při odstranění přisátého klíštěte, jak zastavit krvácení, jak ošetřit zlomeninu, jak postupovat při otravě houbami či léky, jak dát zraněného do stabilizované polohy. Jedno stanoviště bylo věnováno škodlivým účinkům kouření a dalších návykových látek, Všichni žáci školy si tak před nadcházejícími prázdninami zopakovali důležité informace, které mohou vést k ochraně a záchraně lidského života. Žákům přejeme, aby získané vědomosti a dovednosti o prázdninách nemuseli využít a prázdniny byly pro ně plné jen příjemných zážitků. Přejeme všem krásné prázdniny.