Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Rozhodnutí ředitele školy k rozdělení žáků do dvou prvních tříd

Rozhodnutí ředitele školy k rozdělení žáků do dvou prvních tříd

Zaslal petrlukas 6. května. 2019

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

na základě situace, která nastala po zveřejnění rozdělení žáků do 1. tříd, jsme celou situaci projednali na poradě vedení školy a na základě jednomyslného doporučení všech členů vedení jsem dnes rozhodl, že zveřejněné rozdělení je konečné a nebude se do něho zasahovat.

Předpokládali jsme, že bude otevřena jedna 1. třída. Proto předškolácké skupinky vedla pouze jedna paní učitelka. Velký zájem o naši školu nás potěšil, ale zároveň překvapil. V zájmu dětí jsem rozhodl, že budou dvě první třídy a do obou jsem zajistil výborné a zkušené učitelky. Kdybychom tušili, že se na naši školu zapíše tolik dětí, předškolácké skupinky by střídavě vedly obě budoucí třídní učitelky. Tím by děti poznaly obě vyučující. Pevně věřím, že po prázdninách si děti obě paní učitelky oblíbí.

Na besedě s rodiči dne 29. 4. 2019 jsem slíbil, že rozdělíme žáky do dvou tříd v nejlepším zájmu dětí tak, aby žádné dítě z některé obce nechodilo do příslušné třídy samo. To se nám podařilo včetně vyrovnaného počtu chlapců a dívek v obou třídách. Vznikla tak třída 1. A o 16 žácích a třída 1. B o 15 žácích. Bohužel jsem neprozřetelně jedné mamince, která chtěla pro své dítě změnit třídu, řekl, že pokud bude některý z rodičů souhlasit s tím, že jeho dítě bude chodit z dané obce samo, pak může dojít k výměně. Co však toto způsobilo (telefonáty, emaily, osobní lobing, nátlak na některé rodiče apod.) mě velmi zaskočilo a nemile překvapilo.

Vážení rodiče, vyučování vašich dětí bude probíhat v početně velmi příjemných třídách a pod vedením zkušených paní učitelek. Rovněž kolektiv Školního poradenského pracoviště je připraven vám pomoci s nástupem vašich dětí do školy. Pevně věřím, že se vaše děti budou cítit ve svých třídách spokojeně a tím rozptýlí veškeré vaše zbytečné obavy.

S pozdravem RNDr. Petr Lukáš, ředitel ZŠ a MŠ Křtiny