Den Země 2024

Zaslal petrlukas 30. dubna. 2024

Ve čtvrtek 25. 4. oslavili žáci naší školy spolu se svými učitelkami a asistentkami Den Země. Názvu DEN ZEMĚ – NAPŘÍČ EKOSYSTÉMY odpovídal i obsah letošní akce. Každá třída vyrazila na vycházku do zvolené lokality (Josefovské údolí, lom Rudice, Ochozské jeskyně, Bukovina, Vápenická stezka Březina, Proklest, zámecký park Křtiny, Koryčany) a společným úkolem bylo najít, určit a zdokumentovat kvetoucí byliny ekosystému, který žáci navštívili. Jednotlivé třídy pak vyrobily postery, s nimiž bude dále pracovat náš školní Ekotým, který bude výsledky prezentovat v červnu na Žákovské ekokonferenci. Ačkoli byla docela zima, počasí nám nakonec přálo, nepršelo a vysvitlo i sluníčko, takže jsme si společnou vycházku užili.

Zapsala Mgr. Ivana Majerová

Fotografie ze Dne Země můžete vidět ve fotogalerii,