Velká Cirsiáda 2023

Zaslal petrlukas 22. května. 2023

Žáci 6.  - 9. třídy ze škol regionálního sdružení škol Cirsium,se zúčastnili vědomostí soutěže Cirsiáda, která probíhala 17.5. a 18.5.2023 v ZŠ Sloup. První den žáci 6. - 8. třídy soutěžili v matematice a českém jazyce, druhý den pak v anglickém jazyce a žáci 9. třídy také v informatice. Žáci naší školy si vedli velice dobře. Nejlepších výsledků dosáhli v jednotlivých kategoriích:

Matematika 6. ročník : Jindřich Dvořák (2. místo) a Marek Cupák (3. místo) z 18 účastníků

Matematika 7. ročník: Dominik Treschl (7. místo) z 15 úřastníků

Matematika 8. ročník: Václav Bittner (1. místo) a Lukáš Holec (6. místo) z 19 účastníků

Český jazyk 6. ročník: Anna Švendová (6. místo) z 17 účastníků

Český jazyk 7. ročník: Dominika Neupauerová (5. místo) a Markéta Možná (6. místo) z 16 účastníků

Český jazyk 8. třída: Veronika Matoušková (3. místo) a Karolína Poláková  (5. místo) z 16 účastníků

Informatika 9. ročník: Filip Boháček (7. místo) z 17 účastníků

Anglický jazyk 6. - 7. ročník: Denisa Šenkeříková - 7. třída (1. místo) a Tomáš Pospíšil - 6. A třída (2. místo) z 12 účastníků

Anglický jazyk 8. - 9. třída: Eliška Švendová - 9. B gtřída (4. místo) z 12 účastníků

Žákům blahopřejeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.