Otoč knihu

Zaslal petrlukas 17. října. 2023

Naše škola se rozhodla přidat k výzvě Ekoškoly Otoč knihu a zapojit se tak do sběru přečtených knih, které byste rádi poslali dál a dali jim nový domov.
Co sbíráme? Preferujeme libovolné knihy vydané v letech 2000–2023 a starší dětské knihy.
Knížky musí být v dobrém stavu, tzn. čisté, nepopsané, nepotrhané.
Kdy akce proběhne? Ve dnech 30. 10. – 3. 11. 2023, vždy ráno před vyučováním v kuchyňce na 1. stupni naší školy.
Co se s knihami stane? Některé doplní naši školní knihovnu, další se dostanou do domácích knihoven nebo knihoven jiných škol, domovů a dalších institucí.
Pokud by přinesená kniha byla poničená, skončila by v kleci pro sběr starého papíru.
Přidejte se k nám, dejte knihám druhou šanci!

Zapsala: Mgr. Ivana Majerová