Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Valná hromada Spolku rodičů a přátel školy

Valná hromada Spolku rodičů a přátel školy

Zaslal petrlukas 1. března. 2019

Předseda Rady Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny svolává Valnou hromadu Spolku, která se koná v pondělí 11. 3. 2019 v 16.00 hodin ve sborovně školy.

Program:

  1. Výroční zpráva o hospodaření Spolku za rok 2018 a roční účetní závěrka hospodaření
  2. Vyjádření revizní skupiny k hospodaření Spolku za rok 2018
  3. Informace o provedení inventarizace hospodářských prostředků Spolku k 31. 12. 2018
  4. Plán činnosti Spolku na kalendářní rok 2019
  5. Rozpočet Spolku na kalendářní rok 2019
  6. Různé, diskuze
  7. Závěr

 Účast členů spolku žádoucí.

                                                                   RNDr. Petr Lukáš, předseda Rady Spolku