Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Výuka anglického jazyka s rodilými mluvčími

Výuka anglického jazyka s rodilými mluvčími

Zaslal petrlukas 18. června. 2021

V letošním školním roce jsme měli možnost v rámci akčního plánu MAS Moravský kras spolupracovat s agenturou TLC Kids, která nám zprostředkovala profesionální rodilé mluvčí. Tohoto projektu se zúčastnili všichni žáci 2. stupně. V hodinách procvičovali učivo v rámci osnov daného předmětu a také se dozvěděli spoustu zajímavostí o zemích, ze kterých lektoři pocházejí. Za účelem zefektivnění výuky byli žáci rozděleni do menších skupin, aby měli možnost jazyk řádně procvičit a zlepšit své konverzační dovednosti. Žáci si lektory oblíbili a byli tedy rádi, že i během distanční výuky mohli v lekcích pokračovat. Rodilí mluvčí zvládli s žáky konverzovat i ve ztížených podmínkách v online prostředí. Žáci byli lektory pozitivně motivováni a podporováni ve vyjadřování, postupně tak ztráceli ostych z konverzování v cizím jazyce. Žákům byla také nabídnuta možnost zúčastnit se letního kurzu doučování angličtiny, který zajišťuje agentura TLC Kids. Výuka bude probíhat ve vybraném týdnu o letních prázdninách a bude se zde procvičovat učivo letošního školního roku.  Někteří z našich žáků projevili velký zájem a na tento kurz se přihlásili. Byli bychom velmi rádi, kdyby spolupráce s agenturou TLC Kids a jejich rodilými mluvčími pokračovala i v dalším školním roce.

A jak vnímali tuto formu výuky žáci 7. a 8. třídy? Posuďte sami:

„Lektoři nás naučili komunikovat a zapojovat se do rozhovorů, byla to zábava. Taky nás naučili výslovnost slovíček. Bavilo nás, když mluvili o svých zážitcích v zahraničí a když mluvili o jejich zážitcích v ČR.“

„Myslíme si, že to pro nás bylo přínosné, a získali jsme spoustu zkušeností. Rozhodně by to mělo pokračovat, protože budoucnost bez znalosti angličtiny není možná.“

„Dozvídali jsme se spoustu nových věcí, poznali jsme spoustu nových lidí. Celkově bychom řekli, že práce s lektory byla výborná.“

„Bylo to dobré, protože jsme se dozvěděli i něco bližšího o Anglii nebo o Americe. Někdy jsme jim nerozuměli, ale i přesto se nám to líbilo. Procvičili jsme si dobře angličtinu. Všichni na nás udělali velmi dobrý dojem.“

„Lektoři byli milí a hodní.“

„Byli jsme rádi za takovou změnu. Myslíme si, že některým z nás se zlepšily znalosti angličtiny.“

„Hodiny byly zábavné, originální  a naučné. Naučili nás komunikovat. Neměli jsme stres, protože to nebylo na známky. Jsme rádi, že jsme tuto možnost měli a doufáme, že ji budeme mít i příští rok.“

Zapsala: Mgr. Romana Velecká