Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Vyhlášení soutěží ke Dni Křtin pro děti a žáky ZŠ a MŠ Křtiny

Vyhlášení soutěží ke Dni Křtin pro děti a žáky ZŠ a MŠ Křtiny

Zaslal petrlukas 24. června. 2022

Základní škola a Mateřská škola Křtiny vyhlašuje pro děti a žáky ZŠ a MŠ Křtiny soutěže ke Dni Křtin.

Téma soutěží je společné: "Při práci s úsměvem"

1. Výtvarná soutěž (technika libovolná, velikost  díla A3, A4)  - soutěž jednotlivců

Kategorie: děti MŠ - výtvarné ztvárnění pracovní činnosti našeho okolí (jak jsem pomáhal rodičům; viděl jsem někoho při práci; jak si představuji své zaměstnání, které mě bude bavit apod.)

Kategorie: žáci 1. - 3. třídy - výtvarné ztvárnění pracovní činnosti našeho okolí (jak jsem pomáhal rodičům; viděl jsem někoho při práci; jak si představuji své zaměstnání, které mě bude bavit apod.)

Kategorie: žáci 4. - 5. třídy - výtvarné ztvárnění pracovní činnosti našeho okolí (jak jsem pomáhal rodičům; viděl jsem někoho při práci; jak si představuji své zaměstnání, které mě bude bavit apod.)

Kategorie: žáci 2. stupně ZŠ - podle fotografie či vyprávění rodičů a prarodičů výtvarné ztvárnění pracovní činnosti živnostníků a podnikatelů, kteří v minulosti působili ve Křtinách nebo v současnosti ve Křtinách působí (výtvarné ztvárnění jejich pracovní činnosti, provozovny apod.)

2. Literární soutěž - soutěž jednotlivců

Kategorie: žáci 4. - 5. třídy - literární útvar libovolný (báseň, povídka, pohádka, ...), který má motiv lidské práce 

Kategorie:: žáci 2. stupně ZŠ -  literární útvar libovolný (báseň, povídka, pohádka, ...), který má motiv lidské práce 

Uzávěrka soutěží je v pondělí 19.9.2022. Práce dětí MŠ se odevzdávají učitelkám MŠ, práce žáků 1. stupně ZŠ se odevzdávají třídním učitelkám, žáci 2. stupně ZŠ odevzdávají práce vyučující českého jazyka (literární soutěž), vyučující učitelce výtvarné výchovy (výtvarná soutěž). Vyhlášení soutěží bude provedeno v rámci Dne Křtin v sobotu 24.9.2022 v 10.00 hodin na náměstí Křtin. Jeho součástí bude i kulturní vystoupení našich dětí.