Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Předvánoční keramické dílničky

Předvánoční keramické dílničky

Zaslal petrlukas 12. října. 2021

 Keramické dílničky

 

Pokud se chcete na chvíli zastavit a užít si se svými dětmi pohodu při společné aktivitě a navíc si společně vyrobit drobný keramický dárek a navodit si vánoční atmosféru, tak právě pro vás pořádáme předvánoční "Keramické dílničky", které se budou konat za v té době platných epidemiologických podmínek ve středu 10. 11. 2021 v 15.00 – 17.00 hodin (výroba z hlíny) a následně  v úterý 23. 11. 2021 v 15.00 - 17.00 hodin, kdy se budou vypálené výrobky glazovat. Pokud máte zájem se dílniček zúčastnit, můžete se přihlásit jednou z následujících možností:

  1. Rodiče dětí z mateřské školy se nahlásí v mateřské škole vedoucí učitelce  Miroslavě Gregorové
  2. Rodiče žáků vyplní návratku, kterou donesou žáci 1. stupně ZŠ domů ze školy, a vyplněnou ji žáci předají třídní učitelce.
  3. Rodiče žáků se mohou také přihlásit  u vedoucí školní družiny  Martiny Zedkové emailem na adrese martina.zedkova@zskrtiny.cz 

Vstupné na keramické dílničky je dobrovolné a bude sloužit na úhradu materiálu. Na setkání se těší vedoucí dílniček Martina Zedková, Miroslava Gregorová, Jana Krejčí.

 

Uzávěrka přihlášek je pátek 29.  10. 2021

­______________________________________________________________________________________

 

Jméno a příjmení žáka................................................................................, ze..........třídy + rodič (prarodič) 

Zúčastním se (vyznačte křížkem) :

----pouze první dílničky 10. 11. 2021

----obou dílniček (10. 11. a  23. 11. 2021)

                                                                                                      …..........................................................                                                                                                                            podpis