Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Poděkování za sběr kaštanů

Poděkování za sběr kaštanů

Zaslal admin 22. října. 2016

V termínu 10. 10. - 17. 10. 2016 probíhal na naší škole sběr kaštanů. Celkem se podařilo posbírat 1.242 kg kaštanů. Děkuji všem dětem, žákům, rodičům, prarodičům a našim pedagogům, kteří se do sběru zapojili a zasloužili se o pěkný výsledek. Nejlépe se v této dílčí sběrové soutěži umístila 3. třída (průměr 10,3 kg na žáka, zapojilo se 87,5 % žáků), na druhém místě se umístila shodně 2.B třída (průměr 13,3 kg na žáka, zapojilo se 53,8 % žáků) a 5. třída (průměr 9,3 kg na žáka, zapojilo se 85,0 % žáků), na třetím místě skončila 4. třída (průměr 9,3 kg na žáka, zapojilo se 55,5 % žáků). Výsledky se započítávají do celoroční školní soutěže mezi třídami včetně tříd mateřské školy. Finanční prostředky získané sběrem kaštanů jsou příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny a budou využity v souladu s cíli spolku. Další plánovanou sběrovou akcí je sběr papíru v termínu 7.11. - 14.11. 2016.