Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Zápis dětí do mateřské školy

Zápis dětí do mateřské školy

Zaslal petrlukas 27. března. 2019

Zápis dětí do mateřské školy Základní školy a Mateřské školy Křtiny pro školní rok 2019 – 2020 se koná dne 2. 5. 2019 od 13.00 hodin do 16.00 hodin v prostorách mateřské školy, kde se budou odevzdávat vyplněné žádosti o přijetí a přihlášky k předškolnímu vzdělávání dětí v mateřské škole.Přítomnost dětí není třeba, jedná se o administrativní úkony. Tiskopisy budou k vyzvednutí v mateřské škole od 15. 4. 2019 po celou provozní dobu mateřské školy nebo si je můžete stáhnout z webové stánky školy (dokumenty vytisknout oboustranně). Součástí přihlášky jsou i kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019 – 2020. Bližší informace jsou uvedeny v dokumentu "Vyhlášení zápisu". Níže jsou také uveřejněny i formuláře nutné k zápisu "Žádost o přijetí do MŠ" a "Přihláška do MŠ a kritéria".

Vyhlášení zápisu 2019 - 20

žádost o přijetí do MŠ 

Přihláška do MŠ a kriteria