Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Den prevence a předlékařské 1. pomoci

Den prevence a předlékařské 1. pomoci

Zaslal petrlukas 25. června. 2021

Dne 25. 6. 2021 proběhl na naší škole Den prevence a předlékařské první pomoci. Žáci 8. ročníku, kteří se  během školního roku v hodinách přírodopisu učili o lidském těle a získávali dovednosti při poskytování první pomoci, předávali tyto získané poznatky svým mladším spolužákům na stanovištích, improvizovaných místech poskytování předlékařské první pomoci. Zde se žáci dozvěděli a také prakticky vyzkoušeli, jak postupovat při volání Rychlé zdravotnické pomoci, jak ošetřit popálení a opaření, jak postupovat při odstranění přisátého klíštěte, jak zastavit krvácení, jak ošetřit zlomeninu, jak postupovat při úrazu elektrickým proudem, jak přenášet zraněného, jak provádět resuscitaci, jak se bránit před škodlivými chemickými látkami. Jedno stanoviště bylo věnováno škodlivým účinkům kouření, alkoholu a dalších návykových látek. V letošním školním roce to měli žáci těžší, neboť podstatnou část roku se učili doma distančním způsobem, takže většinu dovedností poznávali pouze teoreticky. Po otevření školy jsme se soustředili právě na praktický nácvik poskytování první pomoci. Žáci 8. ročníku prokázali, že nabyté dovednosti dokáží předat svým spolužákům a tak všichni žáci školy si před nadcházejícími prázdninami zopakovali důležité informace, které mohou vést k ochraně a záchraně lidského života. Ty nejmenší, naše prvňáčky, doprovázeli na jednotlivých pracovištích jejich patroni z 9. třídy v rámci projektu „Můj nový kamarád“ a společně si tak mohli užít tento projektový den.
Vzhledem k počtu žáků, kdy základní školu navštěvuje již 247 dětí, jsme se rozhodli rozšířit stanoviště první pomoci ještě o další úkoly pro žáky, aby nedocházelo k časovým prodlevám při čekání na jednotlivá stanoviště. Učitelé školy tak pro ně připravili stanoviště s fyzikálními pokusy, poznáváním přírodnin, poznávání archeologických nálezů, poznávání významu našich smyslů a také sportovní úkoly na workoutovém hřišti. Tyto úkoly zpestřili žákům náš projektový den.

20210625_083722 (Small).jpg

20210625_083534 (Small).jpg

20210625_085217 (Small).jpg

20210625_085551 (Small).jpg

 20210625_083959 (Small).jpg

 20210625_082854 (Small).jpg