Provoz školy od 1. 3. 2021

Zaslal petrlukas 27. února. 2021

Vzhledem k rozhodnutí Vlády ČR bude od 1. března 2021 uzavřena mateřská škola i základní škola pro všechny ročníky, tedy i pro 1., a 2. ročník. Tyto třídy budou vzdělávány distanční formou,

Mateřská škola - paní učitelky budou informovat rodiče mailem o způsobu distančního vzdělávání, včetně možnosti odebírat oběd do jídlonosičů.

Základní škola  - třídní učitelky 1. a 2 ročníku pošlou mailem rodičům rozvrh distančního vzdělávání, tedy synchronní části (online) a asynchronní části (zadáváním úkolů), včetně možnosti odebírat oběd do jídlonosičů. Žáci 3. - 9. ročníku pokračují v distančním vzdělávání dle stávajících rozvrhů.

Školní jídelna - všem žákům bude od 1. března 2021centrálně odhlášeno odebírání obědů. Děti a žáci, kteří budou mít zájem během distančního vzdělávání odebírat oběd do jídlonosičů, musí kontaktovat vedoucí školní jídelny paní Kretzovou do pondělí 1.. března 2021 do 8,00 hodin a oběd si objednat  Kontakt je na webové stránce v záložce "školní jídelna". O provozu školní jídelny bude rozhodnuto následně dle zájmu dětí a žáků o odebírání obědů.

Kontakt s vedením školy: během distanční výuky vždy pondělí a středa od 8.00 - 11.30 hodin, nebo po domluvě (kontakty -  uvedeny na webových stránkách).

RNDr. Petr Lukáš, ředitel školy