Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Poděkování za březnový sběr papíru

Poděkování za březnový sběr papíru

Zaslal petrlukas 1. dubna. 2017

Děkujeme našim žákům a rodičovské veřejnosti za aktivní zapojení do sběru starého papíru, který proběhl v termínu 20.3. - 27.3.2017. Celkem se podařilo sebrat 5.380 kg papíru (3.560 kg tříděného a 1.820 kg smíšeného papíru). Díky třídění byl výtěžek sběru 11.994,- Kč. Tato finanční částka je příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny a bude použita v souladu s cíli Spolku na podporu zájmové činnosti dětí a žáků školy. V této dílčí soutěži se na 1. místě umístila 5. třída (průměr 59,85 kg na žáka, zapojilo se 90 % žáků), na 2. místě skončila 2.B třída (průměr 33,00 kg na žáka, zapojilo se 84,6 % žáků) a na 3. místě skončila 1. třída (průměr 35,64 kg na žáka, zapojilo se 68 % žáků). Výsledky se započítávají do celoroční školní soutěže mezi třídami včetně tříd mateřské školy. Průběžné pořadí po uskutečněných sběrových akcích v tomto školním roce je následující: 1. místo - 5. třída, 2. místo - 2.B třída a 3. místo - 3. třída. Poslední sběr v tomto školním roce je naplánován na termín 9.5. - 15.5.2017.