Jak proběhl "Den páťáka"

Zaslal petrlukas 18. března. 2016

Ve středu 16. března děti z okolních obcí, které budou od nového školního roku přecházet na 2. stupeň ZŠ, měly možnost navštívit a seznámit se s děním v naší škole. Na celé 4 hodiny se tyto děti staly součástí naší 5. třídy a všichni společně prožili školní den trochu jinak.

Do naší školy tento den zavítalo 6 žáků ze ZŠ Bukovina a Březina. S některými přijeli i rodiče a prarodiče, kteří se také chtěli seznámit s naší školou a prohlédnout si ji.

Den páťáka probíhal pod vedením paní učitelky Hladišové a paní učitelky Giblové, která bude pro tyto žáky budoucí třídní učitelkou v 6. třídě. Po celou dobu byli jak dětem, tak paním učitelkám pomocnou rukou žáci  8. a 9. třídy. V prvních dvou vyučovacích hodinách se děti seznámily s naší výukou. Vyzkoušely si jak práci v jednotlivcích, tak skupinové práce. Abychom celé dny netrávili pouze ve třídě, ve 3. hodině nás čekala prohlídka školy. Nahlédli jsme do hudebny, počítačové učebny, školní knihovničky, tělocvičny a nechyběla ani prohlídka školní jídelny. V této době také proběhla beseda rodičů s vedením školy a vedoucí školního poradenského pracoviště, kde rodiče získali informace o zaměření a činnosti školy a mohli se zeptat na vše, co je o školní docházce zajímalo.

V další části se děti rozdělily na poloviny a pro každou skupinku byla připravena jednotlivá stanoviště. Na těchto stanovištích na ně čekaly přírodovědné, zeměpisné a historické otázky, ale nechyběly ani pokusy z fyziky. Děti dále dělaly pokusy s vajíčky. Například zjišťovaly, co se stane s vajíčkem ponořeným do octa, a jak vůbec od sebe poznáme syrové a uvařené vajíčko. Druhá část dětí mezitím trávila čas v dílničkách, kde si děti vyráběly stojánek na vajíčko se zasazenou řeřichou. Poté se skupinky prohodily, aby nikdo o nic nepřišel.

A aby nám během dne nechyběl ani pohyb, poslední hodinu jsme se přesunuli do tělocvičny, kde už pro nás žáci 8. a 9. tříd měli připravenou opičí dráhu. Obě skupinky závodníků si ve zdolávání překážek vedly velmi dobře. Konec hodiny jsme zakončili společnou vybíjenou a děti  odcházely spokojené a unavené po příjemně stráveném dnu.

Zapsala: Mgr. Barbora Hladišová

Fotografie můžete vidět ve fotogalerii.