Další informace rodičům

Zaslal petrlukas 15. března. 2020

Vzhledem k vládou vyhlášenému omezení pohybu osob v ČR stanovuji úřední hodiny ZŠ a MŠ Křtiny pro styk s veřejností na:

  • Pondělí 16. 3. 2020 od 8.00 do 11.30 hodin
  • Středa 19.3. 2020 od 8.00 do 11.30 hodin
  • Pondělí 23. 3. 2020 od 8.00 do 11.30 hodin
  • Středa 25. 3. 2020 od 8.00 do 11.30 hodin
  • Pondělí 30.3.2020 od 8.00 do 11.30 hodin

Během těchto úředních hodin bude přítomen člen vedení školy, který bude v případě potřeby rodičům dětí potvrzovat formulář Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy).

Vyučující jednotlivých předmětů dávají žákům úkoly pro domácí vyučování na stránky tříd na webových stránkách školy. Prosíme rodiče o spolupráci, aby dohlédli na plnění úkolů, které pedagogové žákům průběžně zadávají. Pokud žáci potřebují konzultaci, je možné příslušného pedagoga kontaktovat mailem. Mailové adresy jsou uvedeny v kontaktech na webových stránkách školy.

Na podporu domácího vyučování realizuje Česká televize projekt UčíTelka s následujícími programy:

  1. Na ČT 2 každý všední den od pondělí 16.3 2020 program pro žáky 1. stupně ZŠ v době od 9.00 do 12.00 hodin, pro každý ročník 30 minut, 2x týdně pro český jazyk, 2x týdně pro matematiku a 1x týdně pro prvouku a přírodovědu
  2. Na ČT 1 každé úterý a čtvrtek ve 14.00 hodin pořad "Škola doma", který pomůže s přípravou na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia a na střední školy

 RNDr. Petr Lukáš, ředitel školy