Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Předvánoční keramické dílničky

Předvánoční keramické dílničky

Zaslal petrlukas 12. října. 2023

Pokud se chcete na chvíli zastavit a užít si se svými dětmi pohodu při společné aktivitě a navíc si společně vyrobit drobný keramický dárek a navodit si vánoční atmosféru, tak právě pro vás pořádáme  ,, Keramické dílničky“, které se budou konat v úterý 7.11.2023. První skupinka od 15.00 do 16.00 hodin, druhá skupinka od 16.00 do 17.00 hodin  (výroba z hlíny) a následně v úterý 21.11.2023, opět ve dvou skupinkách, kdy se budou vypálené výrobky glazovat. Pokud máte zájem se dílniček zúčastnit, můžete se přihlásit jednou z následujících možností:

  1. Rodiče dětí z mateřské školy se nahlásí v mateřské škole zástupkyni ředitele školy pro MŠ  Miroslavě Gregorové
  2. Rodiče žáků vyplní návratku, kterou donesou žáci 1. stupně ZŠ domů ze školy, a vyplněnou ji žáci předají třídní učitelce.
  3. Rodiče žáků se mohou také přihlásit  u vedoucí školní družiny  Martiny Zedkové emailem na adrese martina.zedkova@zskrtiny.cz 

Vstupné na keramické dílničky je 100,- Kč za dítě a bude sloužit na úhradu materiálu. Na setkání se těší vedoucí dílniček Martina Zedková, Miroslava Gregorová, Jana Krejčí

 Uzávěrka přihlášek je úterý 31.10. 2023

_________________________________ odstřihnout________________________

 

Jméno a příjmení.........................................................................., + rodič (prarodič) žáka z............třídy

Skupinka od 15.00 do 16.00 hodin *                                  

Skupinka od 16.00 do 17.00 hodin * 

* nehodící se škrtněte

                                                           ......................................................

                                                                       podpis