Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Beseda pro rodiče budoucích prvňáčků

Beseda pro rodiče budoucích prvňáčků

Zaslal petrlukas 3. června. 2022

Zveme rodiče budoucích žáků první třídy na setkání se školním speciálním pedagogem, školní psycholožkou a třídní učitelkou na téma "Jak pomoci svému prvňákovi se školou". Setkání se uskuteční v pondělí 20. 6. 2022 od 16.00 do 17.00 hodin ve školní jídelně. Během setkání se bude hovořit o tom, jaké školní pomůcky budou žáci používat, jak pomoci svému dítěti se zvládáním školního režimu, jak mu usnadnit vrůstání do kolektivu, jak mu pomáhat v domácí přípravě atd. Školní speciální pedagog Mgr. Olga Teremová, školní psycholog PhDr. Aneta Orálková a třídní učitelka první třídy Mgr.  Ivana Dostálová jsou připraveny odpovídat na vaše dotazy.

Pozvánka - budoucí 1. třída 20. 6. 2022.pdf