Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Vyhlášení soutěží ke Dni Křtin pro žáky ZŠ a MŠ Křtiny

Vyhlášení soutěží ke Dni Křtin pro žáky ZŠ a MŠ Křtiny

Zaslal petrlukas 14. června. 2018

Základní škola a Mateřská škola Křtiny vyhlašuje pro děti a žáky ZŠ a MŠ Křtiny soutěže ke Dni Křtin.

Téma všech soutěží je společné: "Zde domov můj". Všechny práce mohou být zaměřeny na místa, věci a události, které vytváří náš domov, - místo, které máme rádi.

Výtvarná soutěž

Kategorie: děti MŠ, žáci 1. stupně ZŠ, žáci 2. stupně ZŠ

Formát prací: A4 a větší, technika: libovolná. Přivítáme i práce trojrozměrné.

Literární soutěž

Kategorie: žáci 1. stupně ZŠ, žáci 2. stupně ZŠ

Literární útvar: libovolný

Fotografická soutěž

Kategorie: žáci 1. stupně ZŠ, žáci 2. stupně ZŠ

Formát fotografie: A4 nebo odevzdat v digitální podobě

Uzávěrka soutěží je v pondělí 10.9.2018, práce se odevzdávají třídním učitelům. Vyhlášení soutěží bude provedeno v rámci Dne Křtin v sobotu 22.9.2018 v 10.00 hodin na náměstí Křtin. Jeho součástí bude i kulturní vystoupení našich dětí a žáků.