Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Poděkování za listopadový sběr papíru

Poděkování za listopadový sběr papíru

Zaslal petrlukas 21. listopadu. 2017

Děkujeme našim žákům a rodičovské veřejnosti za aktivní zapojen do sběru starého papíru, který proběhl v termínu 6.11. - 13.11.2017. Celkem se podařilo sebrat 3.540 kg papíru (z toho bylo 1.250 kg smíšeného a 2.290 kg tříděného papíru). Výtěžek 8.454,- Kč je příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny a bude použit v souladu s cíli spolku na podporu zájmové činnosti dětí a žáků školy. Výsledky se započítávají do celoroční sběrové soutěže mezi třídami včetně tříd mateřské školy. V této dílčí soutěži se nejvíce dařilo 4.třídě (průměr 19,96 kg na žáka, zapojilo se 76% žáků). Na druhém místě se umístily dvě třídy - 2.třída (průměr 22,44 kg na žáka, zapojilo se 48% žáků) a  5. třída (průměr na žáka 19.50 kg, zapojilo se 61% žáků), na třetím místě se umístila 3. B.třída (průměr 18,13 kg na žáka, zapojilo se 56% žáků). Průběžné pořadí po třech dílčích soutěžích (zářijový sběr papíru, sběr kaštanů a listopadový sběr papíru) je následující: 1.místo - 4.třída, 2.místo -  5.třída, 3.místo - 1. třída a 2..třída. Další sběr papíru je naplánován na jarní termín 12.3. - 19.3. 2018.