Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Sportovní setkání žáků 5. tříd v ZŠ Bukovina

Sportovní setkání žáků 5. tříd v ZŠ Bukovina

Zaslal petrlukas 8. listopadu. 2023

Naše škola je spádovou školou pro žáky, kteří končí 1. stupeň  v ZŠ Bukovina a ZŠ Březina. Aby se žáci poznali ještě před nástupem do 6. třídy naší školy, dohodlo se vedení zainteresovaných škol na společných akcích. Jedná se o sportovní setkání v ZŠ Bukovina, kvízové setkání v ZŠ Březina a a zážitkový "Den páťáka" v ZŠ Křtiny, jehož souřástí je i beseda srodiči příchozích žáků. Prvním setkáním byl "Bukovinský trojboj, který se uskutečnil 24.10.2023 na školním hřišti ZŠ Bukovina. Žáci se utkali ve třech disciplínách (fotbal, skok do dálky a vybíjená). Celý turnaj se nesl v přátelském duchu a žákům bylo zdůrazňováno, že zvítězit není to nejdůležitější. Všechny disciplíny byly upraveny pro danou věkovou skupinu a organizace celého sportovního dne byla ze strany ZŠ Bukovina zvládnuta na výbornou. Žáci se již těší na další setkání s budoucími spolužáky.

Fotografie ze setkání můžete vidět ve fotogalerii.