Sběr starého papíru

Zaslal petrlukas 23. října. 2017

V roce 2017 připravujeme poslední sběr papíru.  Sběr bude probíhat od pondělí 6. 11. 2017 do pondělí 13. 11. 2017 včetně. Sběr bude probíhat vždy od 7.15 do 7.55 hodin v místě hospodářského vchodu do budovy školy. Sbírat budeme opět tříděný papír, tedy budeme zvlášť vybírat noviny, časopisy, kancelářský papír a zvlášť směsný papír s kartonem. Budeme rádi, pokud nám v třídění opět vyjdete vstříc. Sběr se bude započítávat do celoroční školní soutěže mezi třídami. Výtěžek ze sběru bude příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny a bude využit v souladu s cíli tohoto spolku. Děkujeme předem rodičovské veřejnosti za spolupráci. Další sběry proběhnou  až v jarních měsících roku 2018, a to v termínech 12. 3. - 19. 3. 2018 a 14. 5. - 21. 5. 2018.