Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Poděkování za listopadový sběr papíru

Poděkování za listopadový sběr papíru

Zaslal petrlukas 30. listopadu. 2023

Děkujeme našim žákům a rodičovské veřejnosti za aktivní zapojen do sběru starého papíru, který proběhl v termínu 6.11. - 13.11.2023. Celkem se podařilo sebrat 2.560 kg papíru  Výtěžek 512,- Kč (0,20 Kč za kg směsného papíru) je příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny a bude použit v souladu s cíli spolku na podporu zájmové činnosti dětí a žáků školy. Výsledky se započítávají do celoroční sběrové soutěže mezi třídami včetně tříd mateřské školy. V této dílčí soutěži se nejvíce dařilo 2.třídě, která obsadila první místo  (průměr 29,10 kg na žáka, zapojilo se 66,66 % žáků). Na druhém místě se umístila 1. třída (průměr 21,57 kg na žáka, zapojilo se 65,21 % žáků) Na třetím místě se umístila 4. třída (průměr 20,81 kg na žáka, zapojilo se 42,30 % žáků). Průběžné pořadí po třech dílčích soutěžích (zářijový sběr papíru, sběr kaštanů a listopadový sběr papíru) je následující: 1.místo - 1.třída, 2.místo -  2.třída, 3.místo - 3.třída. Další sběr papíru je naplánován na jarní termín 18.3. - 25.3.2024.