Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Škola se opět otevřela veřejnosti

Škola se opět otevřela veřejnosti

Zaslal petrlukas 3. prosince. 2022

V pátek 2. 12. 2022 si mohli rodiče, prarodiče a přátelé školy po dvouleté covidové odmlce opět přijít prohlédnout vánočně vyzdobenou školu. Na parketách  probíhala otevřená hodina tanečního oboru ZUŠ Adamov. Dále zde vystoupili žáci, kteří úspěšně reprezentovali školu na pěvecké soutěži "Jedovnická kuňka". Následovalo vystoupení žáků 6. tříd, kteří zahráli anglickou pohádku "Country mouse and city mouse". V tělocvičně nejprve probíhala otevřená hodina  tanečního kroužku žáků 9. tříd. Následovalo pak  kulturní vystoupení žáků 1. stupně základní školy, kde každá třída předvedla, co si na Den otevřených dveří školy nachystala. Ve třídách druhého stupně si rodiče mohli prohlédnout počítačovou učebnu, moderně vybavenou učebnu přírodních věd, různé práce žáků, pozorovat mikroskopem nebo si nechat vysvětlit fyzikální jev či chemický pokus. Rovněž bylo otevřeno pro veřejnost Školní poradenské pracoviště školy, kde si rodiče mohli prohlédnout učební pomůcky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Každý účastník si také mohl odnést žákovský výrobek s vánoční tématikou.

Pro veřejnost byla od 14:00 otevřena také mateřská škola, zde byla prohlídka spojena s předvánoční dílničkou. Rodiče si mohli prohlédnout třídu Žluťásků i Modrásků a společně s dětmi vyrobit vánoční ozdoby. Děti svým rodičům také předvedly kulturní vánoční vystoupení, které nacvičily se svými učitelkami.

Všichni návštěvníci mohli také ochutnat vánoční čaj a občerstvení, které ve školní jídelně připravily pracovnice školního stravování.

Fotografie z akce můžete vidět ve fotogalerii.