Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Adaptační pobyt žáků budoucích 6. tříd

Adaptační pobyt žáků budoucích 6. tříd

Zaslal petrlukas 25. června. 2019

Informace k adaptačnímu pobytu 6.tříd

Odjezd:Žáci se 2. 9. 2019 zúčastní zahájení školního roku v budově školy, poté společně s třídními učitelkami odjíždí autobusem v 9.15 na Kaprálův mlýn.

Stravování je zajištěno 5x denně. Prvním společným jídlem bude oběd. Pitný režim je zajištěn po celý den.

Příjezd zpět:4. 9. 2019 linkovým autobusem ve 13.49 do Křtin. Pokud by někteří žáci chtěli vystoupit např. v Březině, prosíme vyplňte tuto informaci v nástupním listu.

S sebou:

Vybavení na pobyt v přírodě (pevná obuv, bunda, pláštěnka, baterka, přezuvky…), psací potřeby, kapesné v přiměřené výši.                                                                                                                 

Nedoporučujeme cenné věci – šperky, apod. Pokud dítě nějakou tuto cennost ztratí, což se při hrách v lese může stát, neneseme žádnou odpovědnost.

Nedávejte dětem mobily, tablety a digitální hry. Jedná se o školní akci, používání těchto zařízení není  podle školního řádu povoleno.

Věnujte, prosím, náležitou pozornost veškerým informacím v nástupním listě a jejich vyplnění!

 Vyplněný nástupní list společně s kartičkou zdravotní pojišťovny dítěte  odevzdá účastník kurzu či jeho zákonný zástupce při odjezdu. 

Na setkání s vašimi dětmi se těší         

                                     

                                                                                             Mgr. Johana Benešová (třídní učitelka),

                                                                                             Mgr. Dagmar Tomková (třídní učitelka)

                                                                                                                           a

                                                                           tým pracovníků školního poradenského pracoviště

Nástupní list.

Souhlas s podáváním léků.