Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Podařilo se nám obhájit mezinárodní titul "Ekoškola"

Podařilo se nám obhájit mezinárodní titul "Ekoškola"

Zaslal petrlukas 7. března. 2019

Naše škola klade velký důraz na sepětí s přírodou a environmentální výchovu, a proto jsme se již v roce 2013 přihlásili do programu Ekoškola. Ve škole se vytvořil žákovský Ekotým pod vedením paní učitelky Mgr. Zdeňky Kučerové, který se stal hybnou silou celého programu na škole. Mezinárodní titul Ekoškola se nám podařilo získat v roce 2016 a letos nás čekalo jeho obhájení. Členové Ekotýmu a vlastně celá naše škola se zabývala hlavně tématy Doprava, Odpady a Prostředí školy a po pilné dvouleté práci jsme se rozhodli požádat o audit nutný k obhájení titulu. Z jeho výsledků vyplývá, že ve všech sedmi sledovaných oblastech se nám podařilo dosáhnout potřebného počtu bodů a titul Ekoškola nám tedy byl udělen na další dvouleté období. Za obětavou práci velmi děkujeme všem členům Ekotýmu, ale i ostatním žákům a zaměstnancům školy, kteří se na dobrých výsledcích naší školy podílejí.

Ocenění Ekotýmu ZŠ a MŠ Křtiny

Zapsala Mgr. Ivana Majerová, školní koordinátor EVVO