Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2019 - 2020

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2019 - 2020

Zaslal petrlukas 28. února. 2019

V souladu s § 36, odst. 4, školského zákona, v platném znění, vyhlašuji zápis do 1. třídy k povinné školní docházce pro školní rok 2019 - 2020. Zápis se bude konat ve středu  3.dubna 2019 od 13.00 do 17.00 v budově školy.

K zápisu k povinné školní docházce je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. srpna 2019 šestého roku věku.

V případě, že zákonný zástupce dítěte bude žádat o odklad povinné školní docházky, předloží ve škole v den zápisu žádost, kterou doloží doporučením školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře (může být i registrující lékař pro děti a dorost) nebo klinického psychologa.

V souladu s ustanovením § 3a, odstavec 7, vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání …, v platném znění, zveřejňuji následující informace k organizaci a průběhu zápisu.

  1. Zápis proběhne v budově školy ve třídách 1. stupně ZŠ.
  2. K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte společně s dítětem.
  3. K zápisu přijdou i děti, kterým byla odložena školní docházka o jeden rok a obdržely rozhodnutí o odkladu školní docházky s termínem zahájení povinné školní docházky od 1. 9. 2019.
  4. Zákonný zástupce dítěte přinese k zápisu rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
  5. Na zápisu zákonný zástupce dítěte obdrží také žádost o přijetí dítěte do školní družiny se zápisovým lístkem, přihlášku ke stravování a pozvánku ne besedu se školní psycholožkou na téma „Jak společně s dětmi zvládnout nástup do školy“.
  6. Zápis bude složen z formální části, z rozhovoru a dalších činností s dítětem, souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte. Ten může být přítomen u všech součástí zápisu.
  7. Počet přijatých žáků do 1. třídy je omezen pouze kapacitou školy. Při přijímání dětí stanovuji následující kritéria v následujícím pořadí:

a)    Přednost má dítě, které má trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy.

b)   Dítě má sourozence, který v ZŠ a MŠ Křtiny již plní povinnou školní docházku a bude ji plnit i ve školním roce 2019-20.

c)    Ostatní děti. V případě převisu poptávky bude rozhodovat los.

 Rodiče, kteří se nemohou ze závažných důvodů dostavit s dítětem k zápisu v uvedeném termínu, si mohou dohodnout s ředitelem školy individuální termín zápisu na tel. č. 733156969. Těší se na vás paní učitelky 1. stupně ZŠ: Mgr. Ivana Dostálová, Mgr. Zdeňka Kučerová, Mgr. Ivana Majerová, Mgr. Dagmar Drahovzalová, Mgr. Hana Tioková, Mgr. Monika Kellerová a školní speciální pedagožka Mgr. Olga Teremová, jejíž služby můžete během zápisu v případě potřeby využít.

Zápis do první třídy 2019 - pozvánka

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad

                                                                               RNDr. Petr Lukáš, ředitel ZŠ a MŠ Křtiny