Informace pro třídu a materiály k výuce. Vyberte si níže svoji třídu.

I. třída II. třída III. třída IV. třída  V. třída VI. třída A
 VI. třída B VII. třída  VIII. třída A VIII. třída B  IX. třída A   IX. třída B

 

 

Suplování 20. 3. – 24. 3. 2023

DATUM

DEN

VYUČ. HOD.

TŘ.

PŘEDMĚT

zastupuje

chybí

DŮVOD

20. 3.

Po

1.

8.B

Lukáš

Ištoková

nemoc

 

 

3.

8.A

Ch

Zouhar

Ištoková

 

 

6.

6.B

Hv

Výuka odpadá

Benešová

lékař

 

 

Výuka v 6.B bude ukončena po 5. vyučovací hodině.

21. 3.

Út

2.h – 2. – 9. třídy – Mezinárodní matematická soutěž KLOKAN – dohled ve třídách dle běžného rozvrhu. Žáci budou soutěžit v učebnách dle rozpisu.

 

 

1.

9.A

Čj

Benešová

Ševčíková

lékař

 

 

3.

8.B

Aj

Spojí Toušková

Ševčíková

 

 

 

4.

6.A,6.B

Aj

Spojí Tomková

Ševčíková

 

 

 

3.

6.B

Šilhánková

(dle zadání učitele)

Zouhar

lékař

 

 

4.

8.A

F

Ištoková

Zouhar

 

22. 3.

St

5.

8.B

F

Tesařová

Ištoková

Fyzikální olympiáda

 

 

6.

8.A

F

Neužilová

Ištoková

 

 

3.+4.

3.

M

Spojí Pernicová

Boková

MD

 

 

5.+6.

6.A

Inf

Spojí Zouhar

Boková

 

 

Dohled u Inf 5,6

Zouhar

Boková

 

23. 3.

Čt

1.- 4.h – třída 9.A – dějepisný seminář – „Mám svůj sen“ - 1968

 

 

1.

8.A

Aj

Spojí Toušková

Ševčíková

seminář

 

 

1.

8.B

Aj

Spojí Toušková

Ševčíková

 

 

4.

6.A.,6.B

Aj

Spojí Tomková

Ševčíková

 

 

3.

8.B

F

Ištoková

Tesařová

výměna

 

 

1.+2.

3.

Čj

Spojí Pernicová

Boková

MD

 

 

3.

5.

Tv

Vlčková

Boková

 

 

4.

5.

Vlčková

Boková

 

 

5.

5.

Vlčková

Boková

24. 3.

1.

6.A.,6.B

Aj

Spojí Ševčíková

Tomková

 

dovolená

 

 

2.

4.

Aj

Spojí Toušková

Tomková

 

 

3.

7.

Aj

Spojí Toušková

Tomková

 

 

5.

9.A

Ov

Smejkal

Tomková

 

 

3.

4.

Čj

Spojí Kučerová

Boková

MD

 

 

4.

4.

Spojí Kučerová

Boková

 

 

5.

4.

Tv

Kučerová, Meluzínová

Boková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEŠITY NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Sešity pro žáky I.stupně zakoupí vyučující.

Žáci II.stupně si zakoupí sešity sami dle následující tabulky, je třeba si sešity vzít už od prvních hodin, kdy bude vyučování probíhat dle rozvrhu.

Ročník

6.

7.

8.

9.

 

Typ

Počet

Typ

Počet

Typ

Počet

Typ

Počet

Český jazyk

564

1

564

1

564

1

564

1

Český jazyk

544

2

544

1

544

1

544

1

Matematika

440

1

440

1

440 

1

440

1

Matematika

540

1

540

1

540

1

540

1

Seminář z M

 

 

 

 

 

 

440

1

Anglický jazyk

544

2

544

2

544

2

544

2

Konverzace AJ

 

 

524

1

524

1

524

1

Dějepis

444

1

444

1

444

1

444

1

Zeměpis

440

1

440

1

440

1

440

1

Fyzika

440+524

1+1

440

1

440+524

1+1

440

1

Chemie

 

 

 

 

440

1

440

1

Přírodopis

440

1

440

1

440

1

440

1

Ruský jazyk

 

 

544

2

544

1

544

1

Německý jazyk

 

 

544

2

544

2

544

2

Výchova ke zdraví

524

1

524

1

 

 

 

 

Občanská výchova

524

1

524

1

524

1

524

1

Informatika

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudební výchova

notový 

1

notový

1

libovolný

1

libovolný

1