Informace pro třídu a materiály k výuce. Vyberte si níže svoji třídu.

I. třída II. třída III. třída IV. třída  V. třída VI. třída
 VII. třída A VII. třída B  VIII. třída A VIII. třída B  IX. třída  

 

Suplování 18. 10. – 22. 10. 2021

DATUM

DEN

VYUČ. HOD.

TŘ.

PŘEDMĚT

zastupuje

chybí

DŮVOD

18. 10.

Po

2.

8.B

Aj

Velecká

Benešová

OČR

 

 

 

3.

9.

F

Ištoková

Benešová

 

 

4.

8.A

Z

Giblová

Benešová

 

 

5.

6.

Ov za 6.h

Chvátalová

Benešová

 

 

6.

7.B

Hv

Výuka odpadá

Benešová

 

 

Výuka v 6. tř. a v 7.B bude ukončena po 5. vyučovací hodině. Obě třídy půjdou na oběd po 4. vyučovací hodině, 5. vyučovací hodina bude probíhat v době 12:00 – 12:45.

 

 

 

 

Dohled ve ŠJ 4

Ištoková

 

 

19. 10.

Út

1.-4.

1.

 

Konupčíková

Majerová

nemoc

 

 

3.+4.

8.A

Exkurze do křtinského kostela, dohled Ševčíková

 

 

 

4.

7.B

Aj celá třída

Velecká

Ševčíková

 

 

 

1.

8.B

Zouhar

Benešová

 

 

 

2.

8.A

Zouhar

Benešová

OČR

 

 

 

3.

91

Scio testování Čj

Ištoková

Benešová

 

 

4.

92

Scio testování Čj

Ištoková

Benešová

 

 

6.

9.

SeČj

Chvátalová

Benešová

 

 

Dohled 1. st. 5

Kučerová

Majerová

 

 

7.+8.

8.A+8.B

Eko seminář

Výuka odpadá

 

 

5. Dohled v uč. 7.B – volná h 8.+9

Ševčíková

Benešová

 

 

6. Dohled v uč. 7.B – volná h 8.+9

Giblová

Tesařová

 

 

Skupina žáků 8.A +8.B, kteří navštěvují Ekologický seminář končí výuku dříve dle volit. Předmětů.

20. 10.

St

5.

7.A

Nj

Chvátalová

Drahovzalová

Dopravní výchova 4.tř.

 

 

1.+2.

8.B

Exkurze do křtinského kostela, dohled Ševčíková

 

 

 

2.

5.

Čj celá tř.

Dostálová

Ševčíková

 

 

 

1.

1.

Čj

Dostálová

Majerová

nemoc

 

 

2.

1.

M

Boková

Majerová

 

 

3.

1.

Prv

Teremová

Majerová

 

 

4.

1.

Čj

Zouhar

Majerová

 

 

Dohled 1. st. 3

Drahovzalová

Majerová

 

 

Dohled 1. st. 4,5

Pernicová

Majerová

21. 10.

Čt

4.-5.

1.+ 9.

Dýňování – dílnička 1. a 9. tř. – dohled Velecká, Konupčíková

 +5.h Drahovzalová

 

 

5.

6.

Aj celá třída

Tomková

Velecká

 

nemoc

 

 

1.

1.

Čj

Boková

Majerová

 

 

2.

1.

Tv

Konupčíková

Majerová

 

 

3.

1.

M

Dostálová

Majerová

22. 10.

1.

9.

Aj1 – Scio testování, dohled Tomková

 

 

 

1.

1.

M

Dostálová

Majerová

nemoc

 

 

2.

1.

Aj celá tř.

Boková

Majerová

 

 

3.

1.

Aj celá tř.

Boková

Majerová

 

 

4.

1.

Hv

Velecká

Majerová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEŠITY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Sešity pro žáky I.stupně zakoupí vyučující.

Žáci II.stupně si zakoupí sešity sami dle následující tabulky, je třeba si sešity vzít už od prvních hodin, kdy bude vyučování probíhat dle rozvrhu.

Ročník

6.

7.

8.

9.

 

Typ

Počet

Typ

Počet

Typ

Počet

Typ

Počet

Český jazyk

564

1

564

1

564

1

564

1

Český jazyk

544

2

544

1

544

1

544

1

Matematika

440

2

440

1

440 

1

440

1

Matematika

540

1

540

1

540

1

540

1

Seminář z M

 

 

 

 

 

 

440

1

Anglický jazyk

544

2

544

2

544

2

544

2

Konverzace AJ

 

 

524

1

524

1

524

1

Dějepis

544

1

444

1

444

1

544

1

Zeměpis

440

1

440

1

440

1

440

1

Fyzika

440+524

1+1

440

1

440+524

1+1

440

1

Chemie

 

 

 

 

440

1

440

1

Přírodopis

440

1

440

1

440

1

440

1

Ruský jazyk

 

 

544

2

544

1

544

1

Německý jazyk

 

 

544

2

544

2

544

2

Výchova ke zdraví

524

1

524

1

 

 

 

 

Občanská výchova

524

1

524

1

524

1

524

1

Informatika

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudební výchova

notový 

1

notový

1

libovolný

1

libovolný

1