Informace pro třídu a materiály k výuce. Vyberte si níže svoji třídu.

I. třída II. třída III. třída IV. třída  V. třída VI. třída A
 VI. třída B VII. třída  VIII. třída A VIII. třída B  IX. třída A   IX. třída B

 

Suplování 26. 9. - 30. 9. 2022

DATUM

DEN

VYUČ. HOD.

TŘ.

PŘEDMĚT

zastupuje

chybí

DŮVOD

26. 9.

Po

5.

4.

Hv odpadá

Vlčková

Dohled ŠD

Kučerová

lékař

 

 

3.

3.

Čj

Spojí Pernicová

Kvíčalová

 

nemoc

 

 

4.

6.B

Vv

Skřejpková

Kvíčalová

 

 

6.

6.A

Výuka odpadá

Kvíčalová

 

 

Dohled u Inf. 0

Drahovzalová

Teremová

dovolená

 

 

Dohled u Inf. 1,2

Chvátalová

Teremová

 

 

Dohled ŠJ po 4.

Ištoková

Vlčková

lékař

 

 

Výuka v 6.A bude ukončena po 5. vyučovací hodině

27. 9.

Út

1.

6.A

Aj

Toušková

Kvíčalová

 

 

nemoc

 

 

2.

7.

Rj

Spojí Toušková

Kvíčalová

 

 

3.

3.

Aj

Spojí Tomková

Kvíčalová

 

 

4.

9.B

F za 6.h

Ištoková

Kvíčalová

 

 

6.

9.A

Výuka odpadá

Kvíčalová

 

Út

Dohled ch 1.st. po 4.h

Haluzová

Vlčková

 

 

 

Dohled ŠJ po 5.h

Pernicová

Vlčková

 

 

 

5.

9.B

D

Ševčíková

Benešová

 

seminář

 

 

6.

7.

Výuka odpadá

Benešová

 

 

8.

9.A,9.B

Výuka odpadá

Benešová

 

 

Dohled 2.st. 5,6

Tomková

Benešová

 

 

Výuka v 7. tř., v 9.A a v 9.B bude ukončena po 5. vyučovací hodině.

28. 9.

St

Státní svátek – Den české státnosti

29. 9.

Čt

1.

7.

M

Spojí Tesařová

 

 

 

 

2.

7.

Čj

Spojí Chvátalová

 

 

 

 

2.

6.A

F

Tesařová

Kvíčalová

 

 

nemoc

 

 

3.

6.A

D

Ševčíková

Kvíčalová

 

 

5.

7.

Aj

Spojí Toušková

Kvíčalová

 

 

6.

6.B

Ov

Výuka odpadá

Kvíčalová

 

 

8.

8.B

Výuka odpadá

Kvíčalová

 

 

Výuka v 6.B bude ukončena po 5. vyučovací hodině, v 8.B po 6. vyuč. hodině.

30. 9.

2.+4.

6.A

M

Spojí Neužilová

Kvíčalová

 

nemoc

 

 

3.

6.A

Vv

Chvátalová

Kvíčalová

 

 

5.

7.

Pčv

Neužilová

Kvíčalová

 

 

6.

8.A

Výuka odpadá

Kvíčalová

 

 

3.

6.B

Čj

Benešová

Smejkal

 

 

Přespolní běh

Podomí

 

 

4.

6.B

Zouhar

Smejkal

 

 

6.

7.

SH

Výuka odpadá

Smejkal

 

 

2.

3.

Čj

Spojí Pernicová

Boková

 

 

3.+4.

4.

Čj

Spojí Kučerová

Boková

 

 

5.

4.

Tv

Kučerová

Boková

 

 

Skupina SH 7 končí po 4. vyuč.hodině, skupina Pčv 7 končí po 5. vyuč.hodině. Výuka v 8.A končí po 5. vyuč.hodině.

 

SEŠITY NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Sešity pro žáky I.stupně zakoupí vyučující.

Žáci II.stupně si zakoupí sešity sami dle následující tabulky, je třeba si sešity vzít už od prvních hodin, kdy bude vyučování probíhat dle rozvrhu.

Ročník

6.

7.

8.

9.

 

Typ

Počet

Typ

Počet

Typ

Počet

Typ

Počet

Český jazyk

564

1

564

1

564

1

564

1

Český jazyk

544

2

544

1

544

1

544

1

Matematika

440

1

440

1

440 

1

440

1

Matematika

540

1

540

1

540

1

540

1

Seminář z M

 

 

 

 

 

 

440

1

Anglický jazyk

544

2

544

2

544

2

544

2

Konverzace AJ

 

 

524

1

524

1

524

1

Dějepis

444

1

444

1

444

1

444

1

Zeměpis

440

1

440

1

440

1

440

1

Fyzika

440+524

1+1

440

1

440+524

1+1

440

1

Chemie

 

 

 

 

440

1

440

1

Přírodopis

440

1

440

1

440

1

440

1

Ruský jazyk

 

 

544

2

544

1

544

1

Německý jazyk

 

 

544

2

544

2

544

2

Výchova ke zdraví

524

1

524

1

 

 

 

 

Občanská výchova

524

1

524

1

524

1

524

1

Informatika

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudební výchova

notový 

1

notový

1

libovolný

1

libovolný

1