Projekt z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva č. 02_20_080 - Šablony III 

Naše škola získala dotaci na projekt s názvem "Personální podpora pro ZŠ a MŠ Křtiny III, který probíhá od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2020 a je realizován za podpory Evropského sociálního fondu. Jeho realizací dojde k rozvoji školy v oblasti předškolního a, základního vzdělávání.

Plakát A3 horizontální.pdf

Projekt z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva č. 02_18_063 - Šablony II

Naše škola získala dotaci na projekt s názvem "Personální podpora a vzdělávání pro ZŠ a MŠ Křtiny, který probíhá od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020 a je realizován za podpory Evropského sociálního fondu. Jeho realizací dojde k rozvoji školy v oblasti předškolního, základního a zájmového vzdělávání.

Plakát A3 vodorovně.pdf

 

Projekt z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše škola získala dotaci na projekt s názvem "Personální podpora a vzdělávání pro ZŠ Křtiny," který probíhá od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018 a je realizován za podpory Evropského sociálního fondu.

Plakát A3 horizontální.pdf

Plakát A3.pdf

 

Křtiny - Evropa a zpět (EU peníze školám )

Z finančních prostředků tohoto projektu škola vybavila 5 tříd interaktivním zařízením, zakoupila výpočetní techniku.

Učitelé zpracovávali digitální učební materiály (DUM).

Seznam DUM bude zveřejněn.

Partnerství škol Comenius

Naše škola získala finanční prostředky ve výzvě NAEP a tak bude uskutečněn výměnný pobyt žáků 8. ročníku v Nizozemsku.

Komunikačním jazykem bude angličtina. Žáci celoročně plní úkoly zaměřené na udržitelný rozvoj a v měsíci květnu nás navštíví studenti z Holandské školy. Příští školní rok naši žáci navštíví Nizozemí.

Pro vzájemnou komunikaci obou stran bude vytvořena samostatná stránka.
Adresa pro komunikaci zde

Školní rok 2013/2014

Školní rok 2014/2015

Informace pro rodiče

prezentace-Holandsko.ppt

Ubytovani.docx

Bezinfeknost.docx

Souhlas_s_vycestovnm.docx

Informace_pro_zaky_pred_odletem_do_Holandska.docx

Plan_akci_v_Holandsku.docx

 

Můj nový kamarád

Školní projekt. Žáci devátého ročníku přejímají patronát nad žáky prvního ročníku a usnadňují jim tak pobyt ve škole. 

 

 Křtinami na zelenou pokračuje

Školní projekt, který je zaměřen na dopravní výchovu. Projektu se zúčastní žáci 7. ročníku.


Městys Křtiny a jeho udržitelný rozvoj

Školní projekt pro 8. ročník. Žáci mapují a fotografují krajinotvorné prvky (dominanty, místa s Geniem loci, pohledové osy, bariéry, zanedbané pozemky a vizuální zábrany). Výsledek své práce předávají starostovi obce jako jeden z možných podkladů pro územní plán.

Křtiny a okolí - komplexní závěrečné opakování žáků devátého ročníku

Žáci devátého ročníku si ověřují své znalosti ve vypracování závěrečné práce na vybrané téma a prezentují výsledky své práce.